Tỷ số nén

Tỷ số nén là đại lượng chỉ mức độ nén của chất đốt bởi pít-tông trong một xy-lanh. Đây là tỷ số giữa dung tích xy-lanh (bao gồm cả khoang đốt) khi pít-tông ở điểm thấp nhất của hành trình với dung tích xy-lanh khi pít-tông ở điểm cao nhất của hành trình.