Điều khiển van biến thiên

Điều khiển van biến thiên cho phép thay đổi độ nâng, khoảng thời gian mở hoặc thời điểm đóng và mở của (một vài hoặc tất cả) van nạp hoặc van xả (hoặc cả hai) khi động cơ đang hoạt động.

Lợi ích

Điều khiển van biến thiên giúp loại bỏ sự mâu thuẫn giữa yêu cầu về tải, tốc độ và mức tiêu hao nhiên liệu và khí thải, nó điều chỉnh việc nạp và xả khí của động cơ theo yêu cầu, để phản ứng tốt hơn và tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu trong suốt quá trình hoạt động.