Số van

Là tổng số lượng van, bao gồm cả van nạp và van xả, các chi tiết cho phép nhiên liệu và khí thải được bơm vào và xả ra ở các xy-lanh. 

Số lượng van = số van / 01 xy lanh X số xy lanh

Số lượng van nhiều cho phép quá trình nạp/ xả tốt hơn, động cơ hoạt động ở số vòng quay/ phút cao hơn và tạo ra công suất lớn hơn