Đường kính

Được tính bằng đường kính bên trong của một xy-lanh tại đó pít-tông di chuyển lên xuống.

Hành trình piston

Quãng đường di chuyển của các pít-tông bên trong xy-lanh khi động cơ vận hành.