Dung tích công tác

Dung tích công tác được tính bằng tổng dung tích của xy-lanh mà hành trình của pít-tông tính từ mặt trên di chuyển từ điểm thấp nhất (điểm chết dưới) đến điểm cao nhất (điểm chết trên).

Đơn vị đo lường thường được sử dụng là lít hoặc centimet khối (cubic centimeters - cc)