Góc thoát trước

Độ dốc xe có thể tiếp cận mà không va chạm với phần dưới của đầu xe.