Không gian đầu

Không gian tối đa giữa nệm ghế và trần xe.