Trọng lượng toàn tải
Mức cân nặng tối đa của xe khi tải an toàn, bao gồm bản thân chiếc xe, người ngồi trên xe, hàng hóa và các trang thiết bị trùy chọn.