Khoảng sáng gầm tối thiểu

Khoảng cách giữa mặt đất đến điểm cao nhất của khung gầm chiếc xe.