Không gian hông
Chiều rộng sử dụng tối đa bên trong xe ở mức ngang hông.