Góc thoát trong

Là góc lớn nhất tạo bởi bề mặt gầm xe và mặt đất khi đạt đỉnh dốc mà theo đó xe có thể vượt đỉnh dốc mà không va chạm với khung hay các bộ phận ở gầm xe.