Chiều dài đuôi xe
Khoảng cách từ đỉnh phía sau xe đến tâm bánh xe sau