Tải trọng
Mức cân nặng tổng cộng tối đa cho phép của hàng hóa, người và trang thiết bị tùy chọn mà chiếc xe có thể vận chuyển theo thiết kế của nhà sản xuất hay sự cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước.