Chiều dài tổng thể

Chiều dài tổng thể của chiếc xe từ điểm đỉnh đầu phía trước đến điểm đỉnh cuối phía sau xe.