Chiều rộng tổng thể

Chiều rộng của thân xe tính ở khoảng cách rộng nhất, không bao gồm gương chiếu hậu ngoài.