Góc thoát sau

Độ dốc xe có thể thoát ra mà không va chạm với phần dưới phía sau xe.