Không gian vai
Chiều rộng sử dụng tối đa bên trong xe ở mức ngang vai.