Thể tích khoang hành lý
Không gian được phân bố cho mục đích chứa hành lý mà không ảnh hưởng đến vị trí và tư thế tiêu chuẩn của ghế.