Lọc không khí

Hệ thống điều hòa có tính năng lọc không khí trước khi xả ra khoang hành khách.

Lợi ích

Khả năng lọc không khí giúp tăng cảm giác thoải mái cho hành khách thông qua việc giảm thiểu chất dị ứng, bụi bẩn hoặc thậm chí mùi lạ từ bên ngoài xâm nhập vào khoang hành khách.