Điều hoà không khí chỉnh tay

Điều hòa không khí có chế độ vận hành, nhiệt độ cũng như tốc độ quạt gió được chỉnh hoàn toàn bằng tay.

Lợi ích

Điều hoà không khí chỉnh tay có giá thành thấp thường được trang bị cho các xe ưu tiên tính kinh tế cho số đông người mua.