Điều hoà không khí tự động

Điều hòa không khí tự động với hệ thống điện tử tích hợp, tự động điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt gió để duy trì nhiệt độ được thiết lập từ trước. Hệ thống còn có tuỳ chỉnh chế độ chỉnh tay.

Lợi ích

Điều hòa không khí tự động giúp người sử dụng không phải liên tục điều chỉnh nhiệt độ cũng như quạt gió để làm mát không gian trong xe.