Điều chỉnh 2 vùng độc lập phía trước

Điều hòa không khí hai vùng độc lập phía trước cho phép thiết lập hai mức nhiệt độ riêng biệt cho người lái và hành khách phía trước

Lợi ích

Điều hoà nhiều vùng độc lập làm tăng sự thoải mái cho từng cá nhân khi đi xe.