Cửa kính chỉnh tay
Cửa kính được điều khiển lên/ xuống bằng tay quay cơ khí