Điều khiển kính hành khách trước với 1 chạm - xuống kính 
Cửa kính cửa hành khách trước được điều khiển hạ xuống bằng mô tơ điện chỉ với 1 thao tác bấm nút

Lợi ích

Người sử dụng không cần duy trì thao tác ấn nút lâu để hạ hết kính, tính năng giúp người dùng giảm thao tác, tăng tiện lợi trong việc điều khiển.