Cửa kính tấm
Cửa sổ trời được thiết kế dưới dạng một tấm kính

Lợi ích

Giúp ánh sáng bên ngoài lọt qua cửa sổ trời và đi vào khoang hành khách trên xe