Đóng/ mở kiểu trượt
Cửa sổ trời phía trước có thể trượt về phía sau xe để mở hoàn toàn

Lợi ích

Giúp không khí bên ngoài lọt qua cửa sổ trời và đi vào khoang hành khách trên xe