Đóng/ mở bằng điện
Việc đóng/ mở cửa được vận hành bằng mô tơ điện thông qua điều khiển nút bấm.

Lợi ích

Giúp người dùng giảm thao tác và điều khiển thuận tiện.