Màn che dạng bạt cuộn
Màn che nắng được thiết kế dưới dạng bạt cuộn trên trần xe có thể kéo ra để đóng hay thu vào để mở

Lợi ích

Màn che trên cửa sổ trời có thể mở hoặc đóng không cho ánh nắng vào bên trong xe, giúp giữ không gian trong xe mát mẻ và tăng thêm phần riêng tư. Màn che bạt cuộn giúp tăng diện tích của cửa sổ trời do không phải dùng một phần nóc xe chứa màn che như dạng tấm