Mở chốt cốp/ cửa hành lý bằng cáp cơ khí
Một hình thức điều khiển từ xa cho phép mở chốt cửa khoang hành lý thông qua cơ chế đòn bẩy kỹ thuật với cần gạt đặt trong khoang hành khách

Lợi ích

Giúp mở cửa cốp/ cửa khoang hành lý phía sau tiện lợi hơn.