Mở chốt cốp/ cửa hành lý bằng điện
Một hình thức điều khiển từ xa cho phép mở chốt cửa khoang hành lý thông qua hệ thống điện và mô tơ với nút bấm trong khoang hành khách

Lợi ích

Giúp mở cửa cốp/ cửa khoang hành lý phía sau tiện lợi hơn.