Tính năng điều khiển từ xa
Các chức năng và tiện nghi trên xe được điều khiển qua các thiết bị thu/ phát sóng 

Lợi ích

Giúp việc điều khiển và sử dụng các tiện nghi tiện lợi hơn.