Mở khoá cốp/ cửa hành lý điều khiển từ xa
Bộ phát sóng kích hoạt chức năng điều khiển mở khoá cốp/ cửa hành lý từ xa. 

Lợi ích

Giúp việc mở cốp/ cửa hành lý tiện lợi hơn