Chế độ ga tự động (cruise control)

Chế độ ga tự động duy trì cho xe di chuyển với một tốc độ được thiết lập trước; tự động tăng hoặc giảm ga để duy trì tốc độ đó.

Lợi ích

Tính năng này hỗ trợ cho người lái một tốc độ ổn định cho chiếc xe trên chặng đường dài, góp phần làm giảm mệt mỏi trong khi lái.