Chỉnh tay độ nghiêng cột lái

Góc nghiêng của cột lái có thể được điều chỉnh bằng tay.

Lợi ích

Người lái có thể tùy chỉnh độ nghiêng tay lái sao cho thoải mái nhất. Tay lái nghiêng còn giúp tạo thêm khoảng trống ra vào bên phía ghế người lái.