Tự động chống chói loá
Loại gương này được trang bị một cảm biến hoặc màng phân tử cảm biến ánh sáng sau bề mặt gương và sẽ tự động làm mờ, giảm độ chói loá khi có ánh sáng mạnh hắt vào xe từ phía sau.

Lợi ích

Giúp giảm khả năng gây chói lóa mắt để người lái không bị phân tán, nâng cao tầm nhìn và độ an toàn.