Hộc găng tay
Hộc găng tay theo cách gọi truyền thống là hộc chứa vật dụng tích hợp dưới bảng tap-lô ngay phía trước hành khách trước.

Lợi ích

Chứa đựng vật dụng, giúp việc tổ chức, sắp xếp không gian nội thất gọn gàng, bảo vệ các tài sản, vật dụng mang theo.