Thiết kế hộc đơn
Hộc găng tay gồm một ngăn duy nhất.

Lợi ích

Chứa đựng vật dụng, giúp việc tổ chức, sắp xếp không gian nội thất gọn gàng, bảo vệ các tài sản, vật dụng mang theo.