Hộc găng tay có khoá
Hộc găng tay được trang bị ổ khoá riêng.

Lợi ích

Giúp bảo vệ các tài sản, vật dụng mang theo.