Hộc chứa vật dụng tích hợp trên bàn điều khiển
Hộc chứa vật dụng đa năng được tích hợp trên bàn điều khiển.

Lợi ích

Chứa đựng vật dụng, giúp việc tổ chức, sắp xếp không gian nội thất gọn gàng, bảo vệ các tài sản, vật dụng mang theo.