Hộc chứa vật dụng
Hộc chứa vật dụng đa năng được bố trí ở nhiều khu vực trong xe.

Lợi ích

Chứa đựng vật dụng, giúp việc tổ chức, sắp xếp không gian nội thất gọn gàng, bảo vệ các tài sản, vật dụng mang theo.