Hộc chứa vật dụng tích hợp với bục nổi sàn trung tâm hàng ghế trước 
Hộc chứa vật dụng đa năng được bố trí trong bục nổi sàn trung tâm giữa hàng ghế trước.

Lợi ích

Chứa đựng vật dụng, giúp việc tổ chức, sắp xếp không gian nội thất gọn gàng, bảo vệ các tài sản, vật dụng mang theo.