Hộc chứa vật dụng cỡ nhỏ tích hợp trên trần xe     
Hộc chứa vật dụng đa năng được bố trí bên trần xe phía trước.

Lợi ích

Chứa đựng vật dụng nhỏ chẳng hạn như kính mắt.