Ngăn để ly

Một ngăn, giá hay hộc nhỏ được thiết kế để giữ cố định các loại ly hay chai thức uống để tránh rơi đổ khi xe chạy. Ngăn để ly có thể tích hợp cùng với bộ phận nội thất khác như tựa tay trung tâm, bục nổi sàn trung tâm, tấm ốp cửa xe hay một giá đỡ có thể xếp vào/ mở ra.

Lợi ích

Ngăn/ giá để ly giúp giữ ly, tách, chai, lọ không bị đổ để người đi xe có thể rảnh tay.