Cổng nguồn 12 volt

Cổng cắm cung cấp nguồn điện 12 volt từ hệ thống điện của xe cho các thiết bị ngoại vi.

Lợi ích

Cung cấp nguồn điện cho các thiết bị ngoại vi khi cần thiết như đèn chiếu sáng, bơm hơi điện, ...