Nhớ 2 vị trí ghế

Mỗi ghế ngồi có thể được lập trình để tự động trở lại các vị trí được lưu cho 2 người sử dụng khác nhau.

Lợi ích

Chức năng này thuận tiện khi có nhiều người cùng sử dụng một ghế ngồi, giúp người sử dụng không cần điều chỉnh lại bằng tay để đạt được vị trí ngồi mong muốn.