Chắn nắng trước
 

Lợi ích

Giúp người ngồi trước tránh chói khi đi ngược hướng ánh sáng mặt trời.