Cấu hình xy lanh I-4

Cấu hình của động cơ với 3 xy lanh sắp thành hàng dọc

Lợi ích

Thiết kế này có kích thước động cơ nhỏ, phù hợp với các mẫu xe nhỏ dành cho đô thị.

.