Cấu hình xy lanh I-4

Cấu hình của động cơ với 4 xy lanh sắp thẳng hàng

Lợi ích

Động cơ 4 xy lanh là giải pháp tối ưu cân bằng giữa yêu cầu về sức mạnh và tiêu hao nhiên liệu thấp của động cơ.