Cơ cấu thanh răng-bánh răng (rack-pinion)

Hệ thống lái cơ cấu thanh răng-bánh răng là hệ thống đơn giản, sử dụng một bánh răng ăn khớp với một thanh răng để trực tiếp kích hoạt liên kết trong hệ thống lái.

 Lợi ích

Cơ cấu thanh răng-bánh răng phản ứng nhanh chóng với tác động từ người lái và đem lại khả năng cảm nhận mặt đường tốt hơn.