Đọc định dạng MP3

Đầu CD có thể đọc được các dạng đĩa CD thông thường và CD ghi âm nén dưới định dạng kỹ thuật số MP3

Lợi ích

Tăng nguồn thông tin và giải trí cho người dùng xe.